Comercial

En l'àmbit comercial ens dediquem a la instal·lació de:

  • Equips de paret i cassettes de sostre
  • Equips de conductes i consoles
  • Multi-splits i sistemes de volum variable
  • Conductes de fibra i planxa
Realitzem revisions períodiques dels equips. Oferim contracte de manteniment preventiu i servei tècnic per avaries.