Comunitat de veïns

A nivell de comunitats ens dediquem a la instal·lació i manteniment de:

  • Sistemes centralitzats de calefacció
  • Sistemes centralitzats de producció d'aigua calenta
  • Calderes comunitàries
  • Circuits hidràulics
  • Control Legionellosi
  • Equips de mesurament i  repartiment de despeses
    • Lectura períodica de consums
Oferim contracte de manteniment anual i servei tècnic per avaries.
prev next