Industrial

A nivell industrial ens dediquem a la instal·lació de:

  • Equips roof-top
  • Climatitzadors evaporatius
  • Plantes refredadores d'aigua
  • Refredadores free-cooling
  • Calderes a gas i gasoil
  • Sistemes de control d'humitat
  • Conductes de fibra i planxa
Realitzem revisions períodiques dels equips i controls de l'aigua centralitzada.  Oferim contracte de manteniment preventiu i servei tècnic per avaries.


prev next